konzultacna

Pomáhame začínajúcim aj existujúcim podnikateľom s nastavením predaja a predajných kanálov, procesov, automatizáciou reportov, analýzou dát a realizáciou zmien v záujme zvyšovania kvality a výnosov.

O nás

Ponúkame:

  • analýza súčasnej výkonnosti
  • optimalizácia organizačnej štruktúry a nákladov
  • redizajn procesov
  • merania a riadenia výkonnosti až po nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti
  • rozvoj obchodných príležitostí

 

Pozreli sme sa na:

Pomohli sme múdrym deťom

 

Blog

Oversimplification

alebo Ostré vysvetlenie organizačnej nefunkčnosti Profesor Laurence J. Peter je autorom satirického komentáru známym ako Peter principle. Na základe pozorovaní organizácií poznamenáva, že osoba, ktorá je kompetentná v práci, získa podporu na povýšenie na vyššiu pozíciu, ktorá si vyžaduje odlišné zručnosti. Ak povýšenej osobe chýbajú zručnosti potrebné pre novú úlohu, stáva sa na svojej novej úrovni nekompetentná a už […]

SMART or NICE

  “Smart and conscientious” – predpoklad pre kariérny úspech človeka, ako povedal obdivovaný a zároveň nenávidený Jordan Peterson. Tento koncept bol cieľom výskumu Univerzity z Warwick a Minnesota, ktorého výsledky boli uverejnené v októbri 2015 a marci 2018. Tie potvrdili, že chytrí ľudia a inteligencia viac prispievajú ku schopnosti spolupráce na pracovisku a všeobecne v spoločnosti. […]

Analysis paralysis

Potreba analytického a kritického myslenia, vyhodnocovania množstva vstupov a premenných môže spôsobiť paralýzu analýzy, čiže nemožnosť vysloviť záverečné stanovisko alebo prijať záverečné rozhodnutie. Je lepšie „Analysis Paralysis“, alebo protipól v podobe rozhodovania sa pomocou intuície a prípadného následku v podobe „Extinct by Instinct“? Alebo sú tu aj iné možnosti? Pri vývoji softvéru sa predchádza paralýze analýzy agilným prístupom a cyklami […]

Všetky články

Teron Solutions, s.r.o.

Záhradnícka 725/95

821 08 Bratislava

info@teron.solutions

Dôležité údaje o spoločnosti:

IČO: 50 595 300

DIČ: 2120393935

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B

Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617

vedený v Tatra banka, a.s.