Business and management consulting company Teron Solutions
Advisory
Services
Business
PREDICTABLE PERFORMANCE

#business

#management

#consulting

TERON SOLUTIONS
s
Business Advisory

stratégie pre rast a úspech podnikania, optimalizácia procesov, podpora riadenia zložitých projektov

L
Lean management

trvalé zlepšenie vo všetkých oblastiach, obmedzenie plytvania a orientácia na zákazníka

W
Digitálna transformácia

inovácie pomocou na mieru šitých stratégií ako kľúč k uvoľneniu potenciálu budúceho rastu

B
Design Thinking

metóda iného pohľadu na vec, hľadania správneho riešenia a otestovania s minimálnymi investíciami

portfólio


konzultanti

  • Miriam Takáčová
  • Martina Králová
  • Roman Takáč, Six Sigma BB

naša misia

V minulom storočí stroje nahradili náš chrbát a naše svaly.

V tomto storočí software pomaly nahrádza náš mozog, najmä rutinné a na pravidlách založené procedúry a postupy (MBA schopnosti).

Na druhej strane MFA schopnosti (Master of Fine Arts) ako umenie, empatia, vynaliezavosť, rozmýšľanie o dizajne, myslenie vo veľkom sú pre software ťažko replikovateľné a premieňané na algoritmy.

Je ľahké pomenovať čo nefunguje.

S vašimi znalosťami a ľuďmi sa dokážeme na veci pozrieť inak, nájsť to správne riešenie a uviesť ho do života.

blog


spolupracujeme

  • Operačný program Ľudské zdroje
  • Easy Redmine
  • Easy Project
  • Databox
  • IQ olympiáda

údaje o spoločnosti

Teron Solutions, s.r.o., ​IČO: 50 595 300, DIČ: 2120393935, IČ DPH: SK2120393935
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B
Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617 vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX

kontakt

+421 2 3237 3062