Business and management consulting company Teron Solutions
SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE
PREDICTABLE PERFORMANCE
každých 30 minút
3 minúty
oddychovať
s nami môžete
L
Lean management

trvalé zlepšenie vo všetkých oblastiach, obmedzenie plytvania a orientácia na zákazníka

B
Design Thinking

metóda iného pohľadu na vec, hľadania správneho riešenia a otestovania s minimálnymi investíciami

W
Agilná transformácia

zavádzanie agilných praktík prináša komplexnú zmenu firmy v rôznych aspektoch

s
Self-Service Business Intelligence

prístup k údajom a práce s nimi aj bez skúsenosti so štatistickou analýzou ​

portfólio


konzultanti

 • Miriam Takáčová
 • Martina Králová
 • Roman Takáč, Six Sigma BB

naša misia

V minulom storočí stroje nahradili náš chrbát a naše svaly.

V tomto storočí software pomaly nahrádza náš mozog, najmä rutinné a na pravidlách založené procedúry a postupy (MBA schopnosti).

Na druhej strane MFA schopnosti (Master of Fine Arts) ako umenie, empatia, vynaliezavosť, rozmýšľanie o dizajne, myslenie vo veľkom sú pre software ťažko replikovateľné a premieňané na algoritmy.

Je ľahké pomenovať čo nefunguje.
S vašimi znalosťami a ľuďmi sa dokážeme na veci pozrieť inak, nájsť to správne riešenie a uviesť ho do života.

Ponúkame:
- analýza súčasnej výkonnosti
- optimalizácia organizačnej štruktúry a nákladov
- redizajn procesov
- merania a riadenia výkonnosti až po nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti

blog


spolupracujeme

 • ePercento
 • Operačný program Ľudské zdroje
 • MobileTech
 • Easy Redmine
 • Easy Project
 • Databox
 • HubSpot
 • Helpyourdata
 • Nadácia Pontis
 • IQ olympiáda

údaje o spoločnosti

Teron Solutions, s.r.o., ​IČO: 50 595 300, DIČ: 2120393935
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B
Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617 vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX

kontakt

+421 2 3237 3062