Business and management consulting company Teron Solutions

Analysis paralysis

Posted by: In: blog 16 júna 2018 Comments: 0

Potreba analytického a kritického myslenia, vyhodnocovania množstva vstupov a premenných môže spôsobiť paralýzu analýzy, čiže nemožnosť vysloviť záverečné stanovisko alebo prijať záverečné rozhodnutie.

Je lepšie „Analysis Paralysis“, alebo protipól v podobe rozhodovania sa pomocou intuície a prípadného následku v podobe „Extinct by Instinct“? Alebo sú tu aj iné možnosti?

Pri vývoji softvéru sa predchádza paralýze analýzy agilným prístupom a cyklami so svojimi špecifikami. Tieto iterácie sú prvkom a odporúčaniami aj Design Thinking metódy. Práve AGILE a DESIGN THINKING sú hlavné prúdy, zdôrazňujúce malé iterácie s cieľom identifikácie problému alebo riešenia.

Dôležitá je ale zmena myslenia pred samotnou aplikáciou nových postupov. Na úvod zoznam šiestich manažérskych mýtov, ktorým sa treba vyhnúť aj s odporúčaniami od profesorky Jeanne M. Liedtka:

Mýtus 1: Myslite vo veľkom.

Buďte ochotní začať v malom – ale so zameraním sa na skutočné ľudské potreby.

Mýtus 2: Buďte odvážni a rozhodní.

Nevsádzajte všetko na jednu kartu – vždy skúmajte viac možností.

Mýtus 3: Nepýtajte sa na otázku, na ktorú nepoznáte odpoveď.

Buďte ochotní začať v neznámom a učiť sa.

Mýtus 4: Dvakrát meraj, raz rež.

Dodávajte rýchlo po čiastkach.

Mýtus 5: Predávajte svoje riešenie. Ak mu sami neveríte, nebude mu veriť nikto.

Vyberte si hodnotný zákaznícky problém a zvážte ho ako hypotézu.

Mýtus 6: Ak je dobrý nápad, peniaze prídu.

Poskytnite počiatočné financovanie správnym ľuďom a problémom a rast bude nasledovať.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts