Business and management consulting company Teron Solutions

Poradenstvo a osveta

Poradenstvo

Vek 40 rokov a čo ďalej?

Je možný rozvoj a profesijný rast ľudí vo veku 40+? Ako riešiť pracovný a osobný reštart? Ako dosiahnuť skutočný zmysel v novej práci a naplnenie súkromného života? Rozbeh vlastného podnikania s reálnymi skúsenosťami vo vyššom veku?
Koniec práce v korporácii.

Dobré nápady prichádzajú v každom veku, ale potrebné sú skúsenosti, aby sa z nich stali úspechy. Zabudnite na to, čo ste počuli o 22-ročných zázračných deťoch, ak chcete nájsť najúspešnejších podnikateľov, musíte sa vrátiť o niekoľko desaťročí. Priemerný vek podnikateľov, ktorí začali podnikať a prijali aspoň jedného zamestnanca, je 42 rokov.
Odlišnosť a pracovné zaradenie.

Diverzita prináša vyššiu výkonnosť a inovácie. Podpora rozmanitosti na pracovisku nie je len „ľúbivou“ aktivitou, ktorá firme vylepšuje obraz v očiach verejnosti. Pojmom diverzita možno vyjadriť všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní – napríklad pohlavie, rasa, vek, sexuálna orientácia či zdravotné postihnutie.

Iniciatívy

Od roku 2009

Analýza, vyhodnotenie a návrh krokov začlenenia do bežného života pre ľudí s diagnózou z autistického spektra

Andreas® n.o. Asperger.sk Rozsviet modru O autizmeRok 2013 - 2015

Generation Z (projekt financovaný z komerčného sektora)
Kariérne poradenstvo pre skupiny mladých ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví - rozdielnosti v generáciách a možnosti uplatnenia na trhu. Vzdelávanie manažérov súkromných spoločností v práci s mladými ľuďmi so zameraním na zníženie diskriminácie na trhu.

Od roku 2016

Podpora osôb nad 40 rokov na trhu práce – bezplatné konzultácie pre diskriminované osoby na trhu práce.
Podpora osôb s mentálnymi odlišnosťami – bezplatné poradenstvo v oblasti kariérneho poradenstva na pracovnom trhu. Od septembra 2019 súčasťou výzvy: Operačný program Ľudské zdroje DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Všetci s rovnakými šancami OPĽZ


Od roku 2017

Spolupráca s Mensa Slovensko pri organizácii IQ olympiády pre všetky deti 2. stupňa ZŠ a 1. stupňa osemročných gymnázií tak, aby účasť v súťaži bola pre všetky deti bezplatná, dostupná, postupová s cieľom nájsť tie najväčšie talenty v oblasti logického myslenia.

Mensa Slovensko IQ olympiáda


Od roku 2019

Linka detskej istoty začala svoju činnosť v januári 1996 ako národný projekt Slovenského výboru pre UNICEF. 31.10.2014 založil SV UNICEF samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o., ktorá nadviazala na 18- ročnú činnosť národného projektu bez zmien a preberá jeho povinnosti.

Linka detskej istoty