Business and management consulting company Teron Solutions

 

Štruktúra rozpadu práce a príprava pre projekt

Metóda štruktúry rozpadu práce čiže WBS podľa anglického work breakdown structure, je známy a preverený nástroj pre riadenie komplexných projektov. Poďme sa pozrieť na jeho hlavné výhody a aspekty.

 

 

 

 

 


Správne vytvorenie projektového rozpočtu

Finančné zdroje sú krv, ktorá drží projekty naživo, a bez ktorej sa v drvivej väčšine prípadov nedajú úspešne zakončiť. Do cieľa nás dostane len správne plánovanie, teda rozpočtovanie.

 

 

 

 

 


Riadenie projektového portfólia

Keď sa ocitnete v situácii, kde ste súčasťou viac prepojených alebo súvisiacich projektov naraz, je ideálny čas začať implementovať stratégie riadenia projektového portfólia, alebo tiež PPM (z anglického project portfólio management). Cieľom týchto stratégií je zohľadniť individuálne projekty v širšej perspektíve, a vďaka tomu si efektívne nastavovať priority.