Business and management consulting company Teron Solutions

Projektový manažment

Agilná metodológia dnes prevažuje v organizáciách po celom svete. Čo keby ste mohli kombinovať všetky najlepšie postupy riadenia projektov na jednom mieste a výrazne zvýšiť mieru úspešnosti vášho projektu?

To je to, čo chce Easy Project dosiahnuť prostredníctvom svojej platformy pre riadenie projektov. Platforma používa Scrum a šprinty, ale ide ešte o krok ďalej a zahŕňa ďalšie nástroje, ktoré zvyšujú výkonnosť celého tímu počas projektu.

 

Agilný prístup

Easy Project prináša všetky najlepšie postupy projektového riadenia na jednom mieste a umožňuje vám vytvoriť vizuálne projekty pre efektívnejšie riadenie. Rozdeľte svoje projekty na jednoduché a dosiahnuteľné úlohy s WBS prístupom alebo ich konvertujte do vizuálov pomocou grafov Gantt.

 

Správa projektov pre mobilné zariadenia

Mobilné zariadenia vládnu modernej dobe a je nevýhodou akéhokoľvek softvérového riešenia, ak neponúka mobilnú kompatibilitu. Easy Projekt vám umožňuje byť vždy v hre tým, že vám umožní spravovať svoje projekty na Vašom mobile. Prihláste sa z mobilného telefónu, pozrite sa, ako je na tom projekt, aktualizujte úlohy svojho tímu pre riadenie projektov a kontrolujte, či vaše tímy splnili vaše nastavené KPI.

 

Plánovanie počas behu

Agilný prístup vyžaduje rýchle pochopenie meniacich sa úloh ako aj prideľovanie úloh správnym ľuďom. Easy Project zjednodušuje tento proces tým, že Vám dáva možnosť priradiť roly, efektívne plánovať a meniť zodpovednosť členov tímu v danom okamihu. Zhromažďujte údaje o výkonnosti prostredníctvom podrobných prehľadov, aby ste okamžite zistili, aké sú vaše rozhodnutia produktívne.

Optimalizujte každý projekt pomocou Easy Project a uistite sa, že dosiahnete ciele, ktoré ste nastavili na začiatku vývojového procesu.


Related Projects