Business and management consulting company Teron Solutions

Lean Legal

Tempo zmien v právnom odvetví sa zrýchľuje. Nové technológie prinášajú nové príležitosti, ale tiež vytvárajú nové výzvy a očakávania klientov sa menia rýchlym tempom. Zdá sa, že všetci chcú viac za menej a chcú to lepšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Ako môžu právnici držať krok so zmenou potrieb klienta a ich očakávaní?

Podľa analýzy konzultačnej spoločnosti Deloitte budú musieť advokátske kancelárie prehodnotiť stratégiu talentov a prijať viac netradičných právnych zamestnancov, ako napríklad projektových manažérov. Autori vysvetľujú že transformácia právnickej profesie si vyžaduje väčšiu rôznorodosť talentov vo firmách a projektoví manažéri budú v budúcnosti zohrávať významnú úlohu.

 

LEGAL PROJECT MANAGEMENT – proaktívny, disciplinovaný prístup k riadeniu, ktorý zahŕňa:

• Definovanie, plánovanie, zostavovanie rozpočtu, vykonávanie a hodnotenie právnych záležitostí
• Uplatňovanie špecifických vedomostí, zručností, nástrojov, a techník na dosiahnutie cieľov projektu
• Používanie efektívnej komunikácie na nastavenie a plnenie cieľov a očakávaní

Prínosy:

• Väčšia predvídateľnosť nákladov a služieb
• Transparentnosť procesu
• Zodpovednosť všetkých účastníkov
• Zlepšenie komunikácie (spokojnosť klienta, ochrana advokátov)
• Zlepšenie efektivity podnikania
• Zlepšenie kvality služieb a riadenia rizika
• Lepšie plnenie etických povinnosti

Rastúci počet advokátov sa obracia na techniky projektového riadenia a zlepšovania procesov bežne známe ako “agilné”. AGILE pomáha právnym kanceláriám lepšie reagovať na zákaznícke požiadavky, zvyšuje produktivitu, tímovú spoluprácu, angažovanosť pracovníkov a prináša vyššiu kvalitu produktov a služby.

Správna implementácia LEAN a AGILE konceptov a techník, zmena myslenia a filozofie umožní právnickým tímom neustále prispôsobovať schopnosť zlepšovať spôsob práce.

 


Related Projects